Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk korttidsterapi, PDT. Antalet samtalsträffar i en korttidsterapi varierar eftersom det är klientens behov som styr. När vi ses första gången bestämmer vi tillsammans hur vi ska lägga upp din terapi. En samtalsträff är 45 minuter lång.

 

Om terapiformerna

KBT (kognitiv beteendeterapi) går ut på att klienten ska både må och fungera bättre genom att förändra sin självbild och sitt beteende. Grundtanken i KBT är att alla beteenden går att förändra genom fördjupad självkännedom, även de mest invanda. I kognitiv beteendeterapi är terapeuten aktiv och kan ge klienten uppgifter att arbeta med mellan samtalsträffarna. Vad uppgifterna innehåller beror på vad som kommer fram i samtalen.

PDT (psykodynamisk psykoterapi) har sitt ursprung i Sigmund Freuds idéer om psykoterapi. Terapin fokuserar på att ge klienten djupare självkännedom och därmed möjlighet att förändra sitt liv i önskad riktning. Terapeuten lyssnar neutralt men aktivt för att förstå klientens inre liv och förmedla det tillbaka. Klienten kan få större medvetenhet om sitt problem, om sin egen roll i det, och om sina möjligheter att göra någonting åt det.

Individuell terapi

Båda terapiformerna har gediget vetenskapligt stöd, är väl beprövade och ger goda resultat. Vilken terapi som fungerar bäst är individuellt. Vi avgör tillsammans om det är PDT eller KBT som är den bästa hjälpen för dig. Vi formulerar också vilka problemställningar du vill arbeta med och sätter upp mål med terapin.

På 1177 vårdguidens e-tjänster kan du läsa mer om kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och annat du kan ha nytta av om du funderar på att söka dig till en samtalsterapeut. Du är självklart också välkommen att kontakta mig direkt om du har frågor eller om du vill boka ett första samtal.