Utmattningssyndrom (tidigare ibland kallat utmattningsdepression eller utbrändhet) är ofta en följd av långvarig stress. Stressen i sig är inte farlig, tvärtom är den en nödvändig funktion som hjälper oss när vi som bäst behöver det. Uppvarvningen vi känner när vi blir stressade är kroppens larmsystem, som gör oss alerta och redo för handling.

Problemen kommer om stresspåslaget är långvarigt och vi inte får återhämta oss ordentligt. Då ökar risken för utmattning, och långvarig stress kan dessutom ge upphov till depression, ångest, beroende och även kroppsliga sjukdomar. Stressen kan komma både från arbetet och privatlivet, inte sällan båda. Många gånger upplever människor att de nätt och jämnt klarar en hög belastning på jobbet – men när något påfrestande händer i privatlivet blir det droppen som får bägaren att rinna över.

Utmattningssyndrom visar sig oftast som en mix av fysiska och psykiska symtom:
Trötthet – du känner dig energilös och slutkörd och känner att vila inte hjälper, ofta i kombination med olika sömnstörningar.
Dåligt humör – du är lättirriterad, nedstämd, ingenting känns roligt, känner oro och kanske ångest. 
Minnes- och koncentrationssvårigheter – du glömmer mer än normalt och har svårt att fokusera som vanligt, och har problem med att planera och genomföra saker.
Fysiska besvär – hjärtklappning, yrsel, värk, ljud- och ljuskänslighet, besvär från magen och tarmarna.

Om du känner igen dig i detta bör du kontakta läkare. Ju tidigare en befarad utmattning kan fångas upp, desto lättare är den att få bukt med. I svåra fall kan det ta mycket lång tid att bli återställd, en del blir aldrig helt och hållet återställda. Läkaren kommer dessutom att undersöka dig för att utesluta andra sjukdomar som kan ligga bakom symtomen. Det är alltså viktigt att konsultera läkare om du befarar att du är drabbad av utmattningssyndrom.