Du som är arbetsgivare har en unikt stark position att förebygga lidandet och kostnaderna som långvarig stress leder till.

Första steget är kunskap.

Idag är psykisk ohälsa, främst utmattning och depression, den allra vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Bakom statistikens siffror finns ett stort mänskligt lidande och dessutom enorma kostnader, både för samhället och enskilda.

Genom föreläsningar, kanske i kombination med löpande konsultationer under en tid, förmedlar jag kunskapen du behöver för att förebygga problemen.

Vi börjar med att diskutera era förutsättningar och behov, sedan bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare. Välkommen!